Chính sách cookie

Chào mừng bạn đến với chính sách cookie của trang web tf88casinovn.top ('chúng tôi', 'của chúng tôi', hoặc 'trang web'). Chính sách cookie này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Các thể loại cookie mà chúng tôi sử dụng:

Cookie cơ bản

Các cookie cơ bản là cần thiết để trang web hoạt động chính xác. Chúng bao gồm các cookie cho phép bạn truy cập vào các khu vực an toàn của trang web hay thực hiện các chức năng cơ bản như đăng nhập.

  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để hiểu cách bạn tương tác với trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm của bạn. Thông tin được thu thập bởi cookie phân tích không nhận dạng cá nhân và được sử dụng một cách tổng hợp.
  • Cookie tiếp thị: Chúng tôi sử dụng cookie tiếp thị để cung cấp quảng cáo có ý nghĩa và liên quan hơn cho bạn. Cookie tiếp thị này được đặt bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi.

Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý hoặc tắt cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng đầy đủ chức năng của trang web.

Chính sách bên thứ ba

Trang web có thể liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà có chính sách cookie riêng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát được việc sử dụng cookie từ các trang web bên thứ ba này.