Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi tiếp tục truy cập và sử dụng trang web tf88casinovn.top. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra đều đặn các điều khoản và điều kiện này để hiểu rõ những thay đổi mới nhất.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web tf88casinovn.top và tất cả nội dung, thiết kế, logo, biểu tượng, hình ảnh, video và các tài liệu khác liên quan đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, tái tạo hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Mọi vi phạm sẽ bị xem là vi phạm bản quyền và chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

2. Quyền và trách nhiệm

Trang web tf88casinovn.top chỉ được sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn đồng ý không sử dụng trang web này để phạm pháp, gây tổn hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Bạn chịu trách nhiệm với việc bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin mà bạn cung cấp khi truy cập và sử dụng trang web.

Chúng tôi cũng có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bạn vào trang web nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm điều khoản và điều kiện này.

3. Liên kết đến các trang web bên thứ ba

Trang web tf88casinovn.top có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, quyền riêng tư hoặc thực hành của các trang web đó. Việc bạn truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba hoàn toàn có nguy cơ riêng và chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các trang web đó.

  • Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên các trang web bên thứ ba.
  • Việc đặt liên kết đến các trang web bên thứ ba không ngụ ý sự ủy quyền, nhận dạng hoặc liên kết của chúng tôi với các trang web đó.

4. Thay đổi điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên kiểm tra định kỳ điều khoản và điều kiện để cập nhật về những thay đổi mới nhất.

  • Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay thế hoặc cập nhật thông tin hoặc tài liệu liên quan đến trang web mà không cần thông báo trước.
  • Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.